Maeckes logo

<    1    >


Planckenergie

De planckenergie Ep is een afgeleide eenheid van energie. Uitgedrukt in Joule is het ongeveer

 


Uitleg

De planckenergie is gedefinieerd als

daarin is

    mp Planckmassa
    c Lichtsnelheid

 


Alternatief 1

De planckenergie kun je ook definiëren als

daarin is

    ℏ Gereduceerde constante van Planck
    c Lichtsnelheid
    G Gravitatieconstante

 


Alternatief 2

De planckenergie kun je ook schrijven als

daarin is

    ℏ Gereduceerde constante van Planck
    tp Plancktijd

 


Extra informatie

De naam planckenergie is een eerbetoon aan de Duitse natuurkundige Max Planck.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文