Maeckes logo

<    1    >


Positron

Positronen zijn elektrisch positief geladen elementaire antideeltjes met spin ½.

 


Uitleg

Een positron is het antideeltje van het elektron. Het is een lepton van de eerste generatie. Elektronen en positronen zijn fermionen.

F E R M I O N E N
L e p t o n e n
E l e k t r o n e n
e
elektron
e+
positron

In een atoom bewegen positronen. De atoomkern bestaat uit protonen en neutronen.

 


Extra informatie

Het positron werd in 1932 ontdekt door de Amerikaanse astrofysicus Carl Anderson.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文