Maeckes logo

<    1    >


Quantumpotentiaal

In de quantummechanica zou een quantumpotentiaal alle elementaire deeltjes verbinden en daardoor contact tussen deze deeltjes mogelijk maken zonder tijdverlies.

 


Uitleg

Het quantumpotentiaal is een term binnen de Schrödingervergelijking die zorgt voor de beweging van quantumdeeltjes

daarin is

    ℏ Gereduceerde constante van Planck
    m Rustmassa
    ∇2 Kinetische energie
    R Amplitude van de golffunctie

 


Extra informatie

Het quantumpotentiaal werd in 1952 voorgesteld door de Amerikaanse natuurkundige David Bohm.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文