Maeckes logo

<    1    >


Quantumteleportatie

Quantumteleportatie is de overdracht van de quantumtoestand van een systeem naar een ander vergelijkbaar en ruimtelijk gescheiden systeem, door gebruik te maken van quantumverstrengeling.

 


Uitleg

Er vindt geen overdracht plaats van materie of van energie. De term quantumteleportatie wordt gebruikt om te wijzen op het feit dat het proces destructief is: Na afloop van de overdracht is het eerste systeem niet langer in de oorspronkelijke toestand.

 


Extra informatie

Een van de eerste demonstraties van quantumteleportatie met fotonen werd in 1997 gegeven door de Nederlandse natuurkundige Dirk Bouwmeester.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文