Maeckes logo

<    1      2      3    >


Quaternion

Getallen met vier dimensies heten quaternions. Je schrijft ze als

q = a + bi + cj + dk

en bestaat uit de reële getallen a, b, c, d en de eenheden ijk. De verzameling quaternionen wordt aangegeven met het symbool H (komt van Hamilton).

 


Uitleg

Bij vermenigvuldiging van de eenheden ijk speelt de volgorde een rol.

i2 = j2 = k2 = ijk = −1
ij = −ji
jk = −kj
ki = −ik

Quaternionen kunnen worden gebruikt om een rotatie in drie dimensies te beschrijven. Een punt (b, c, d ) in drie dimensies vormt daarbij het imaginaire deel bi + cj + dk van een quaternion.

 


Extra informatie

De Ierse wiskundige William Rowan Hamilton vond de quaternions uit in 1843.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文