Maeckes logo

<    1      2    >


Qubit

Een qubit (komt van het engelse: quantum bit) is de quantummechanische versie van een bit, en heeft twee basistoestanden, ket 0 en ket 1. Je schrijft het als

|0⟩  en  |1⟩

 


Uitleg

Dat lijkt veel op de getallen 0 en 1, die je in een bit kunt opslaan. Een bit heeft de waarde 0 of 1 maar niet allebei deze waardes tegelijkertijd.

Een quantumbit is een eenheid van de quantuminformatie. Door superpositie van meerdere qubits kunnen verschillende tekenreeksen worden uitgedrukt. Zo kunnen b.v. vier qubits zowel de waarde 1010 als ook 1101 hebben.

In een quantumbyte (8 qubits) kunnen 256 tekenreeksen worden opgeslagen, die je daarna door de verstrengeling daarvan ieder apart weer kunt uitlezen.

 


Details

Een grafische weergave van een qubit resulteert in een Bloch-bol.

  

Naast de toestanden {|0⟩,|1⟩} zijn ook algemene toestanden van het type {|ψ⟩} mogelijk. Een qubit kan weergegeven worden als een lineaire combinatie van de twee basistoestanden

|ψ⟩ = α |0⟩ + β |1⟩

waarin α en β complexe waarschijnlijkheidsamplitudes zijn. De kans dat een qubit toestand |0⟩ heeft is |α|2 en dat deze toestand |1⟩ heeft is |β|2, omdat geldt

|α|2 + |β|2 = 1

 


Extra informatie

De Nederlandse natuurkundige Leo Kouwenhoven gebruikt het majorana-deeltje om een qubit te maken.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文