Maeckes logo

<    1    >


Radix punt

Een radix punt wordt gebruikt in numerieke notaties om het gehele gedeelte van een getal te scheiden van het breuk gedeelte.

 


Algemeen

In de meeste landen schrijf je het scheidingsteken als een punt (.) of als een komma (,).

 


Decimaalteken

In het tientallig stelsel heet het radix punt het decimaalteken. Op rekenmachines gebruik je de  ·  toets. De Duitse astronoom Pitiscus (1561 - 1613) is vermoedelijk de uitvinder van de decimale komma.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文