Maeckes logo

<    1    >


Roton

Het roton is een excitatie die de macroscopische rotatietoestanden van suprafluïden beschrijft.

 


Uitleg

De experimenten van William Frank Vinen toonden aan dat de macroscopische rotatiebeweging gekwantiseerd is en dat rotonen de quanta van het impulsmoment dragen.

 


Extra informatie

Dit quasideeltje werd in 1941 geïntroduceerd door de Russische natuurkundige Lev Landau.

 


Deutsch   English   Español   Français