Maeckes logo

<    1    >


Rustmassa

Als een deeltje in rust zou verkeren heb je de rustmassa m0.

 


Uitleg

Massa is de mate waarin een deeltje volhard in zijn beweging. Het wordt uitgedrukt in grammen of in MeV/c2. Als een deeltje in rust zou verkeren heb je de rustmassa m0. In de buurt van de lichtsnelheid hebben deeltjes een grotere massa. Dit heet de relativistische massa mv.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文