Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    >


Sinus

De sinus is per definitie de tweede coördinaat op de eenheidscirkel.

 


Uitleg

De cosinus van θ is per definitie de eerste coördinaat van het punt P (x, y) op de eenheidscirkel, en de sinus van θ is de tweede coördinaat.

Zo kunnen stompe hoeken ook een sinus of cosinus hebben. De naam cosinus komt van complementaire sinus. Er zijn maar twee functies f (x) en (x) die voldoen aan de voorwaarden

en dat zijn de sinus en de cosinus, want

 


Voorbeeld 1

In de tekening kun je zien dat sin (0) = sin (π) = sin (2π) = 0 en sin (90°) = sin (½π) = 1.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文