Maeckes logo

<    1    >


Spinor

Een spinor is een element van een complexe vectorruimte.

 


Uitleg

In de quantummechanica worden spinors gebruikt om de eigenschappen van fermionen te bestuderen. Ze worden daar in drie dimensies gebruikt om spin-½ deeltjes te beschrijven.

 


Extra informatie

De wiskundige vorm van spinors werd ontdekt door de Franse wiskundige Élie Cartan in 1913.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文