Maeckes logo

fx-82MS      fx-82EX      iPad      Microsoft      Windows


Cijfers

Op een iPad rekenmachine kun je de cijfers 0 - 9 ingeven met de toetsen

 0      1      2      3      4      5      6      7      8      9 

 


Voorbeeld 1

Bereken 0 × 1 = 0

 0  ×  1  =

en ook 0 × 0 = 0

 0  ×  0  =

 


Voorbeeld 2

Bereken 0 ÷ 1 = 0

 0  ÷  1  =

 


Voorbeeld 3

Geef 1 ÷ 0 in

 1  ÷  0  = ERROR 

Bij delen door nul krijg je altijd een melding, en dat is juist.

 


Voorbeeld 4

Geef 00 in

 0  yx  0  =

Dit is correct, omdat per definitie bepaald is dat 00 ≝ 1.

 


Voorbeeld 5

Geef 0! in

 0  x!

en dit is correct, omdat per definitie bepaald is dat 0! ≝ 1.

 


Voorbeeld 6

Bereken cos (0) = 1

 0  cos

 


Voorbeeld 7

Bereken √0 = 0

 0 

 


Uitleg

In het tientallig stelsel heb je de 0 nodig om aan te geven dat een plaats in een decimaal getal geen waarde heeft, zoals in het getal 12305. De hele waarde van een getal kan ook 0 zijn.

 


Deutsch   English   Español   Français