Maeckes logo

fx-82MS


MODE

Op een Casio rekenmachine kun je de standaard instellingen veranderen met de toets

   

Door meermaals drukken kom je bij de verdere keuzemogelijkheden. Het instellen kan op elk moment plaatsvinden.

 


Rekenmodus
COMP
 1 
SD
2
REG
3

 1  COMP  Basis rekenkundige berekeningen   Dit is de default instelling.

 2  SD    Standaarddeviatie

 3  REG   Regressieberekeningen

 


Hoekeenheid
Deg
1
Rad
2
Gra
3
   (90° = π/2 radialen = 100 decimale graden)

 1  Deg   Graden   Dit is de default instelling.

 2  Rad   Radialen

 3  Gra   Decimale graden

 


Getallen weergave
Fix
1
Sci
2
Norm
3

 1  Fix    Aantal decimale plaatsen

Fix 0∼9?


 0  t/m  9 

 2  Sci    Aantal significante cijfers

Sci 0∼9?


 0  t/m  9 

 3  Norm   Exponentiële aanduidformaat

Norm 1∼2?


 1  Norm 1    Dit is de default instelling.
Bij Norm 1 wordt exponentiële notatie automatisch gebruikt voor integers met meer dan 10 cijfers en decimale waardes met meer dan twee decimale plaatsen.

 2  Norm 2
Bij Norm 2 wordt exponentiële notatie automatisch gebruikt voor integers met meer dan 10 cijfers en decimale waardes met meer dan negen decimale plaatsen.

 


Scherm instellingen
DISP
1

 1  DISP  Display aanduidformaat

Breukformaat
ab/c d/c
1 2
 1  ab/c   Gemengde breuk    Dit is de default instelling.

De waarde  is een gemengde breuk.

 2  d/c    Oneigenlijke breuk

De waarde  is een oneigenlijke breuk. Een foutmelding treedt op wanneer je een gemengde breuk probeert in te voeren terwijl het d/c aanduidformaat ingesteld is.

Decimaalteken
Dot Comma
1   2    
 1  Dot     Decimale punt; komma als scheidingsteken   Dit is de default instelling.
 2  Comma   Decimale komma; punt als scheidingsteken.

 


Deutsch   English   Español   Français