Maeckes logo

<    1    >


Punt van Torricelli

In een driehoek is het punt van Torricelli de plaats met de kortste afstand naar de drie hoekpunten. Wat heb je nu aan dit punt?

 


Uitleg

Je kunt dit punt tonen door aan elke zijde van de driehoek een gelijkzijdige driehoek te tekenen, en dan een rechte lijn te trekken naar de overstaande hoek.

 


Elementaire natuurkrachten

Het punt speelt in de natuur een uiterst belangrijke rol. In elk atoom zitten protonen, neutronen en veel niet zo bekende deeltjes. Ook die deeltjes bestaan weer uit kleine deeltjes, de zo genaamde quarks. Die vormen groepjes van 3, en die staan op de kortst mogelijke afstand van elkaar. Dat doen ze met onvoorstelbaar grote kracht.

 


Extra informatie

Pas in 1659 werd deze oplossing van de Italiaanse wiskundige Evangelista Torricelli gepubliceerd.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文