Maeckes logo

<    1    >


Transfiniet getal

Een transfiniet getal is een getal dat groter is dan alle andere natuurlijke getallen.

 


Uitleg

Het eerste transfinite kardinaalgetal is 0א. Dit is de kardinaliteit van alle aftelbaar oneindige verzamelingen.

Het eerste transfinite ordinaalgetal wordt aangeduid met ω. Hierop volgt ω+1, ω+2, ..., ω+ω = 2ω, , , ..., ωω = ω2, ω3, ..., ωω, ...

 


Extra informatie

De term transfiniet werd bedacht door de Duitse wiskundige Georg Cantor om het woord oneindig te vermijden.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文