Maeckes logo

<    1    >


Uitsluitingsprincipe van Pauli

Het uitsluitingsprincipe van Pauli stelt dat twee of meer identieke fermionen niet tegelijkertijd dezelfde quantumtoestand binnen een quantumsysteem kunnen innemen

 


Uitleg

 


Extra informatie

De eerste versie van dit principe werd geformuleerd door de Oostenrijkse natuurkundige Wolfgang Pauli in 1925.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文