Maeckes logo

<    1    >


Warmte

De hoeveelheid warmte Q is een vorm van energie-uitwisseling tussen systemen die onderling niet in thermisch evenwicht zijn. Het wordt uitgedrukt in joules.

 


Uitleg

Tussen twee systemen met verschillende temperaturen stroomt de warmte altijd van de hogere naar de lagere temperatuur. Het warmtetransport kan plaatsvinden door

• Conductie
   Overdracht door geleiding binnen een vaste stof.

• Convectie
   Overdracht door de stroming van een vloeistof of een gas.

• Radiatie
   Overdracht door straling tussen twee lichamen, die niet met elkaar in aanraking zijn.

• Faseovergang

 


Extra informatie

De procesfunctie Q werd in 1850 geïntroduceerd door Rudolf Clausius.

 


Deutsch   English   Español   Français