Maeckes logo

<    1    >


exp

De schrijfwijze exp z in plaats van ez wordt gebruikt om exponentiële functies beter leesbaar te maken.

 


Uitleg

Soms wordt de exponent tijdens een berekening omvangrijk zoals bij

en dan schrijf je liever

 


Voorbeeld 1

Je kunt de identiteit van Euler schrijven als

e + 1 = 0   of    exp (iπ) = –1

 


Voorbeeld 2

Een logaritme kun je schrijven als

ln ez = z      of    ln (exp z) = z

az = ez ln a   of    az = exp (z lna)

 


Voorbeeld 3

De reeks voor de exponentiële functie kun je schrijven als

 


Deutsch   English   Español   Français   中文