Maeckes logo

Browser      Tests      Gereedschap      Apps      Pictogram      Talen      Risico      Franka      Eva-Jolijn      Elin


Browser

Alle browsers moeten HTML code verwerken. Met de tabel van speciale tekens kun je snel de kwaliteit van jouw browser testen.

Teken Naam HTML ANSI Arial Betekenis
-------------------------------------------- Getallen ------------------------------------------------------
0     048 0  
      superscript zero
      subscript zero
1     049 1  
¹ ¹   251 ¹ superscript one
      subscript one
2     050 2  
² ²   253 ² superscript two
      subscript two
3     051 3  
³ &sup3   252 ³ superscript three
      subscript three
4     052 4  
      superscript four
      subscript four
5     053 5  
      superscript five
      subscript five
6     054 6  
      superscript six
      subscript six
7     055 7  
      superscript seven
      subscript seven
8     056 8  
      superscript eight
      subscript eight
9     057 9  
      superscript nine
      subscript nine
        fraction numerator one
½ ½ ½ 171 ½ vulgar fraction one half
¼ ¼ ¼ 172 ¼ vulgar fraction one quarter
¾ ¾ ¾ 243 ¾ vulgar fraction three quaters
      vulgar fraction one eighth
      vulgar fraction three eighths
      vulgar fraction five eighths
      vulgar fraction seven eighths
      vulgar fraction one third
      vulgar fraction two thirds
      vulgar fraction one fifth
      vulgar fraction two fifths
      vulgar fraction three fifths
      vulgar fraction four fifths
      vulgar fraction one sixth
      vulgar fraction five sixths
x       x oneindig klein
∞     infinity- oneindig (lemniscaat)
͚       ͚ subscript oneindig (WERKT NIET)
---------------------------------------- Grieks alfabet -------------------------------------------------
α α     α  
β β     β  
Γ Γ     Γ  
γ γ     γ  
Δ Δ     driehoek
δ δ     δ delta
ð     208 ð  
ε ε     ε  
η η     η  
ζ ζ     ζ  
θ θ     θ  
ᶿ       ᶿ superscript theta- fonetische extensie
ι       ι  
κ       κ  
Λ Λ     Λ  
λ λ     λ  
µ µ   230 µ  
ν       ν  
ξ       ξ  
ο       ο  
Π Π     Π pi groot
π π     π pi klein
ρ ρ     ρ  
ς       ς  
∑     sigma
σ σ     σ  
τ       τ  
υ       υ  
Φ Φ     Φ  
      superscript phi - fonetische extensie
φ φ     φ  
      superscript phi - fonetische extensie
      subscript phi - fonetische extensie
Ψ Ψ     ψ  
χ       χ  
ω ω     ω  
þ þ Þ 231 þ  
Þ Þ þ 232 Þ  
---------------------------------------- Latijns alfabet -------------------------------------------------
A     065 A  
a     097 a  
      superscript a
      subscript a
ª     166 ª ordinaal vrouwelijk
Á Á   181 Á  
á á   160 á  
    182   
â â   131 â  
Ä Ä   142 Ä  
ä ä ä 132 ä  
À À   183 À  
à à   133 à  
Å Å   143 Å  
å å   134 å  
à à   199 à  
ã ã ã 198 ã  
Ă Ă Ă   Ă  
ă ă ă   ă  
Æ Æ   146 Æ  
æ æ   145 æ  
B     066 B  
b     098 b  
      superscript & subscript b - fonetische extensie
C     067 C  
c     099 c  
Ç Ç   128 Ç  
ç ç   135 ç  
D     068 D  
d     100 d  
Ð Ð &#208 209 Ð latin capital D with stroke
E     069 E  
e     101 e  
      superscript e
      subscript e
Ê Ê   210 Ê  
ê ê   136 ê  
Ë Ë   211 Ë  
ë ë   137 ë  
È È   212 È  
è è   138 è  
É É   144 É  
é é   130 é  
F     070 F  
f     102 f  
      superscript f - fonetische extensie
ƒ ƒ ƒ 159 ƒ latin small letter f with hook - florijn
G     071 G  
g     103 g  
      superscript & subscript g - fonetische extensie
H     072 H  
h     104 h  
ʰ       ʰ superscript h
I     073 I  
i     105 i  
      superscript i (WERKT NIET)
      subscript i
Ì     222 Ì  
ì     141 ì  
Í     214 Í  
í     161 í  
Ï Ï   216 Ï  
ï ï   139 ï  
Î Î   215 Î  
î î   140 î  
¡     173 ¡  
J     074 J  
j     106 j  
ʲ       ʲ superscript j
  ⱼ    ⱼ subscript j
K     075 K  
k     107 k  
      superscript k
      subscript k
L     076 L  
l     108 l  
ˡ       ˡ superscript l
M     077 M  
m     109 m  
      superscript m
  ₘ   subscript m
N     078 N  
      superscript N - fonetische extensie
n     110 n  
      superscript n - modifier letter small n
  ₙ   subscript n
ń       ń  
ñ     164 ñ  
Ñ     165 Ñ  
O     079 O  
o     111 o  
      subscript o
Ô Ô   226 Ô O circonflexe
ô ô   147 ô o circonflexe
Ö Ö   153 Ö  
ö ö   148 ö  
Ó Ó   224 Ó  
ó ó   162 ó  
Ò Ò   227 Ò  
ò ò   149 ò  
Õ Õ   229 Õ  
õ õ   228 õ  
Ø Ø   157 Ø empty set (groot)
ø ø   155 ø empty set (klein)
Œ       Œ groot
œ       œ klein
ο ο   265 ο  
º º º 167 º ordinaal mannelijk
    265  
P     080 P  
p     112 p  
      superscript p (midden)
      subscript p
Q     081 Q  
q     113 q  
R     082 R  
r     114 r  
S     083 S  
s     115 s  
ˢ       ˢ modifier letter small s
ß ß ß 225 ß Duitse SZ
T     084 T  
t     116 t  
      superscript t
U     085 U  
u     117 u  
Ü Ü   154 Ü  
ü ü   129 ü  
Û Û   234 Û  
û û   150 û  
Ù Ù     Ù  
ù ù   151 ù  
Ú Ú   235 Ù  
ú ú    163 ú  
Ú     233 Ú  
V     086 V  
v     118 v  
      superscript v
      subscript v
W     087 W  
w     119 w  
ʷ       ʷ modifier letter small w
X     088 X  
x     120 x  
˟       ˟ superscript x - modifier letter small x
      subscript x
Y     089 Y  
y     121 y  
ʸ       ʸ   modifier letter small y
ÿ     152 ÿ  
Ý Ý   237 Ý  
ý ý   236 ý  
Z     090 Z  
z     122 z  
      superscript z
----------------------------------------- Rekenoperaties -------------------------------------------------
+     043 +  
      superscript plus sign
      subscript plus sign
± ± ± 241 ± plus-or-minus sign
      minus-or-plus sign
-     045 - min toets
      superscript minus
      subscript minus
−   196 minteken
∧   094 logical and
∨     logical or
× × × 158 × maalteken
· · · 250 · maalteken
∗     maalteken - asterisk operator
⋅ ⋅   maalteken in formules - dot operator
∏     product
÷ ÷ ÷ 246 ÷ division sign - deelteken
/ ⁄   047 / deelteken
      fixed size, modifier tone letter
\     092 \ back slash
      back slash, modifier tone letter
∫     integraal
√     wortel
    ∘     ring operator
∂     partële afgeleide
-------------------------------------------- Quotes -------------------------------------------------------
'     039 ' single quote
’   239 ´ right single quote (boven)
`     096 ` left single quote (boven)
, ‚   044 , single quote (beneden)
      full width apostrophe
" "   034 " dubble quote
”     right dubble quote (boven)
„     below dubble quote (beneden)
« « « 174 « Duitse aanhalingstekens sluiten
» » » 175 » Duitse aanhalingstekens openen
′     prime = minutes = feet
″     double prime = seconds = inches
      triple prime
      quadruple prime
-------------------------------------------- haakjes ------------------------------------------------------
(     040 ( left bracket
      superscript left parenthesis
      subscript left parenthesis
)     041 ) right bracket
      superscript right parenthesis
      subscript right parenthesis
{     123 {  
}     125 }  
[     091 [  
]     093 ]  
      right bra-ket
      left bra-ket
&rang:     right-pointing angle, met space
⟨     left-pointing angle, met space
∠     angle
      left ceiling
      right ceiling
--------------------------------------------- Spaties ------------------------------------------------------
          non breaking space (harde spatie)
      thin space (dunne spatie)
      032   space - spatie
      255   (not used) - niets
      256   (not used) - niets
--------------------------------------------- Tekens ------------------------------------------------------
!     033 !  
    275  
?     063 ?  
      full width question mark
¿ ¿   168 ¿ Inverse questionmark
#     035 #  
%     037 % procent
& &   038 & ampersand
*     042 * asterisk (hoog sterretje)
      up arrowhead
      down arrowhead
~     126 ~ tilde
¨     249 ¨ trema
^   ^   ^ CARET
¸ ¸   247 ¸  
    127  
¬ ¬ ª 170 ¬ not sign
° °   248 ° degrees - graad celcius
– –   kort gedachten streepje (En-streepje)
— —   lang gedachten streepje (Em-streepje)
¯ ¯   238 ¯  
_     095 _ underscore
­ ­ ­ 240 ­ voorwaardelijk afbreek streepje
∝     proportional to
ℵ     א aleph symbool
∈      
-------------------------------------- Vergelijkings symbolen -------------------------------------------
=     061 = isgelijkteken
      superscript equals sign
      subscript equals sign
≠     not equal - ongelijkheid
≡     identical to
≈     ongeveer
> > > 062 > groter dan
      full width greater-than sign
< &lt; &#60; 060 < kleiner dan
      full width less-than sign
&le;     kleiner of gelijk
&ge;     groter of gelijk
--------------------------------------------- Punten -------------------------------------------------------
&bull; &#149; 263 bullet (dikke punt) opsommingsteken
˙       ˙ dot above
.     046 . full stop - lage punt
· &middot; &#183; 250 ·  
    264  
    266  
:     058 : colon - dubbele punt
    058 modifier tone letter
;     059 ; semi colon - punt komma
&hellip;     horizontal ellipses
      horizontaal midden
      verticaal
      schuin rechts
      schuin links
---------------------------------------------- Pijlen -------------------------------------------------------
        pijl naar links onder
        pijl naar rechts boven
        pijl naar rechts
        pijl naar beneden
      naar links boven
      naar rechts boven
      naar links onder
      naar rechts onder
    274 naar boven en beneden
&harr;   285 naar links en rechts
&uarr;   280 up arrow
&darr;   281 down arrow
&rarr;   282 right arrow
&larr;   283 left arrow
&hArr;     left right double arrow
&dArr;     down double arrow
&uArr;     up double arrow
&lArr;     leftwards double arrow
&rArr;     rightwards double arrow
      rightwards arrow from bar
&crarr; &#8629;   downwards arrow with corner leftwards = carriage return
    286  
    287  
    272 verder driehoek
    273 terug driehoek
      diagonal upper right to lower left
      diagonal upper left to lower right
      diagonal cross
---------------------------------------- Vertikale strepen ------------------------------------------------
|   &#124; 124 | altijd gebruiken voor modulus
  &#179; 179 brede verticale streep, niet gebruiken
      WERKT NIET OP SAMSUNG TABLETS
      divide symbool, niet gebruiken
¦ &brvbar;   221 ¦ broken vertical bar
--------------------------------------------- Dingbats ----------------------------------------------------
    257 smily
    258 donkere smily
&hearts;   259 harten
&diams;   260 ruiten
&clubs;   261 klaveren
&spades;   262 schoppen
    267 mannelijk
    268 vrouwelijk
    269  
    270  
    271  
    176  
    177  
    178  
    254 dicht vierkantje
    219  
    220  
    223  
    278  
      open vierkantje (niet gebruiken) neem 
-------------------------------------- Document indelingen ---------------------------------------------
&para;   244 pilcrow sign = paragraph sign
§ &sect; &#167; 245 § section (nederlands: paragraaf)
------------------------------------------- Merktekens ---------------------------------------------------
@     064 @ commercial at
® &reg; &#174; 169 ® geregistreerd handelsmerk
© &copy; $#169; 184 © copyright
&trade; &#153;   trade mark (handelsmerk)
---------------------------------------- Valutasymbolen -------------------------------------------------
¤ &curren:   207 ¤ currency sign
&euro; &#8364;   euro sign
¢ &cent;   189 ¢  
$     036 $  
£     156 £  
¥     190 ¥  
----------------------------------------- Printer tekens --------------------------------------------------
    180  
    185  
    186  
    187  
    188  
    191  
    192  
    193  
    194  
    195  
    197  
    200  
    201  
    202  
    203  
    204  
    205  
    206  
ı     213 ı  
    217  
    218  
    284  
    242 dubbele underscore
------------------------------------------- Stuurtekens ---------------------------------------------------
    000 NUL
    001 SOH
    002 STX
    003 ETX
    004 EOT
    005 ENQ
    006 ACK
    007 BEL
    008 BACKSPACE
      009   TAB
      010   LINEFEED
    011 VT
      012   FORMFEED
      013 SYBOL FOR CARRIAGE RETURN
      014 SYMBOL FOR SHIFT OUT
      015 SYMBOL FOR SHIFT IN
      016 DLE
      017 DC1
      018 DC2
      019 DC3
      020 DC4
      021 NAK
      022   SYN
      023   ETB
      024   CAN
      025   EM
      026   SUB
      027   ESCAPE
      028   FS
      029   GS
      030   RS
      031   US
        DEL