Maeckes logo

Browser      Tests      Gereedschap      Chinees      Russisch


Tests

Dit is een test voor formules en symbolen die op deze site gebruikt worden.

 


Machten

a⁰ + a¹ + a² + a³ + a⁴ + a⁵ + a⁶ + a⁷ + a⁸ + a
a₀ + a₁ + a₂ + a₃ + a₄ + a₅ + a₆ + a₇ + a₈ + a


Verzamelingen van getallen

ℤ     ℂ     ℝ     ℚ     ℕ     ℙ

ℍ    ℙ   ℚ    ℝ

𝕀      𝕋


Overline - Underline - Accenten

|z|2 = z                           

 = ai − b       = a − bi

x̅     y̅     â                       formule werkt goed

x̅     y̅     â                       formule werkt goed

x̅     y̅     â                 y   verdana werkt niet goed

x̅ y̅ â      y ̂ y   courier werkt niet altijd

√A̅n̅s̅       formule werkt niet goed

Ans  courier werkt GOED

2      ×


Bra-Ket notaties (chevron)

ψα│0β│1〉    Streep is altijd zichtbaar
ψα│0β│1〉    Streep is altijd zichtbaar
ψ〉= α │0〉+ β │1〉    Streep niet zichtbaar op Samsung

│    |1〉〉   〉 hier links is soms dik |0〉en |1

|1⟩ + i |2⟩

Bra-Ket uit wikipedia  ⟩   |B⟩    |0⟩     |1⟩    niet zichtbaar op Samsung

Onzichtbare streep op Samsunghier links

pointing angles 〉〈0〉〈

|0〉de rechter angle levert een space er na

〈0〉de linker angle levert ook een space maar wel er voor

⟨ ⟩      formule

|0⟩  en  |1⟩


Verticale streep 124

Wordt in Wikipedia gebruikt (altijd als zonder).

|ψ|2     zonder
| ψ |2    thinsp
ψ |2    bnsp

|t| > 1       zonder
| t | > 1      thinsp
t | < 1     bnsp

|z| > 1      zonder

f (x) – L | < ε

|e| = 1

|a|    |a|2   |a2|   |a2|

|α|2 + |β|2 = 1


Verticale streep 179 (niet gebruiken)

ψ2     zonder
│ ψ │2    thinsp
│ ψ │2    bnsp

t│ > 1      zonder
│ t │ < 1    bnsp

z│ > 1     zonder

f (x) – L│ < ε

e│ = 1

a│    │a2   │a2│   │a2

α2 + │β2 = 1


Divides symbool (niet gebruiken)

a∣  divides ∣a2   ∣a2∣   ∣a2


Breuken

¹/₂  ³/₂  ⁵/₂         niet mooi op een ipad

⅟   ⅕  ⅖  ⅘  ⅚  
½  ¼  ⅔  ¾  ⅛  ⅞  ⅝  ⅜

                    


Korte formules

∞ – ∞ =       ∞ × 0 =       0 × ∞ =    1 =     ∞0 =

x – 2     + ∞      – ∞          ∞ / ∞        ∞ ÷ ∞      0 ÷ 0

(x1 + x2)      x = x0       +       –       x = 0  

×         /         ÷        b ≤ 1      ≥        a > 0        (x · y)        (xy)      x = x – 1      xn = a

–1 × –1 = 1         –2 × –2 = 4         a + b + c +  · · · = m        1/2       x = 0        π/2       

x2 + 2x – 15 = (x – 3) (x + 5)          a2 – b2 = (a + b) (a – b)

x → ∞       Δx ≠ 0       0,1 = 10–1      Δx→0+      Δx→0      lim h→0+      lim h→0

00 = 1      70 = 1      e0 = 1    

0–∞       n = 1      x2       x3        z = r · e         (rα )n = rα · rα · · · rα = (rn)               z = rα    

2e     2er     (≠ 0)          a= 1          an        W0(x)         2πi            [0, 2π)      (–π, π]

e = 2.7182…         π = 3.1415…             21     22     23     24          ekπ i = 1

(n – 1)       ∞      b ≥ 0      ±      ≈      ε > 0         δ > 0

(x + Δx)n     (1 + Δx)     (1 + Δx)2     (1 + Δx)3 

a = x + Δx      a = b      a – b = Δx      (a , b)

u (x) · (x)      csc y = x     y = arccsc x

∠α = 90°       x = 0      x = x – 1      P = P + 1      π / 180       1 + 1 – 1 + 1 – 1 ···     

tn+1→0          t = t2   = lager         t = t2    = hoger

(1 + i)10 

1 + x = a           x = a – 1      a = ½      ff       f f 

4! = 4 × 3 × 2 × 1      0! = 1      1! = 1      1 × 0 = 0      2! = 1 × 2      ∞ × Δx

a × b       x · x       –π < θ ≤ π      –π < φ ≤ π      φp = π        arg (z

x = | z | cos θ        y = | z | sin θ        0 < | x − p | < δ

sin (a + b) = sin a cos b + cos a sin b           sin2α + cos2α = 1      cos φ         sin φ

φ = π        sin2θ + cos2θ = 1

1 + tg2α = sec2α          1 + ctg2α = cosec2α          sin (0) = 0     cos (0) = 1

tan′ (y) = 1 + tan2y > 0       prime
tan(y) = 1 + tan2y > 0       accent

sin (ix) = i sinh x      dx     dy     dz       x · x · x · x · x ...     f (x) = ax

f ′(x) = ax   rechts is prime     f ′(x) = ax

f (x) = ex        f (x)        g (x)         h (x)

f (x) = log x      f (x) = ln x      f (x) =  | x |      f = x0      f (x) = xx

F (x, f (x) ) = 0      ↦ F (x, f (x)) = 0  

f  −1(x) = xx      f ′(x) = 1         g′(x)

h′(x)      f ′(x + Δx) → f ′(x)      g ′(x) ≠ 0      g (x + Δx) → (x)      f n = n · f n – 1 f ′

n = k : (f k )' = k · f k – 1 f ′          f (z) = ez           z = W(zeW(z)         ( f g) = f ′g + f g ′        a4

a3b      a2b2      ab3      a4b      ax = 1 ⇒ x = 0      2x = x2      x = 2        x = 4      x = 3 + Δx      x = −0,7667…

y = x2 + 2x + 15          x2 + y2 = r2 

i0 = 1 ,   i1 = i ,   i2 = –1  ,   i3 = – i ,   i4 = 1 ,   i5 = i ,   i6 = – 1 ,   i7 = – i , ... etc.

i-1 = –i    slecht     i–1 = –i     slecht
i -1 = –i   slecht      i –1 = –i     goed

ii = 0,207879576...      ii = 0.207879576...

z = a + ib         z = a + bi          z = x + iy         z ≡ x + iy

z = ai + b         z = a + bi         z1 = a + bi         z2 = c + di     

ln z = ln r + (φ + 2kπ) i          x = x + 0i        x = x + 0i        i = 0 + 1i    

(a + b)n         2n > n      zn = (x + i y)n    e ix       e–ix      ex       e–x     (x · y)       (xy)     (ab)      x = ix

x = −ix     x =       n = nx      eix = cos x + i sen x     e –ix = cos x –  i sen x

e–iπ = (–1)i         eix = cos x + i sin x        e–ix = cos x – i sin x        e = cos φ + i sin φ         z = r · e =  r (cos φ + i sin φ)

en = x       n = ln x       Bn      En      Un      ln a = 1       loga(1) = 0     

log a – log b = log (a / b)      logb(x)       loga1 = 0      log10(x)      ln a        ln e       

log u – log v = log (u / v)      log a + log b = log (a · b)        s · log u = log (us)        plog g        glog a = x

loga(1) = 0      loga(x · y) = loga x + loga y      x = eln x      log153 ≈ 2,184…

ln (exp z) = z        ln ez = z        ex+iy = ex(cos y + i sin y)

e = k          k = e        ex = k         ez         sin θ         θ = arccos x       θ → 0+       θ = arccosh x

2 = 1,414213562…        √0, √1, √4, √9

y = arctan x        y = arg (z)       a = r · cos α    b = r · sin α   


Griekse alfabet

α β γ δ ε ζ θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ∈

α β γ δ ε ζ θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω

α β γ δ ε ζ θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ∈

α β γ δ ε ζ θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ∈

α     β     γ     δ     ε     ζ     θ     λ     π     φ     ψ     μ     ν     ξ    

α     β     γ     δ     ε     ζ     θ     λ     π     φ     ψ     μ     ν     ξ     ω    

Г      Г(p) = (p – 1)!


Rommel

(ab) ∈ ℝ × ℝ

k ∈ ℤ           ℂ     ℝ    ℚ      ℕ     ℙ  

ₐ ᵢ ᵢ ᵢ

⟹₌ᶢ᷀ͫ  ˈͥͥᵐ

ネネ〪͚͚͚͚〭〫ʰʰʰʰ⃗
ᵉᵖᵠᶻᶿ᷀ᶿ
₀₁₂₃₄₄₅₆₇₈₉

ᵇ ͚ͪ ͪͪʷ

ˢˡͯ

␑ ␒ ␒ ␓ ␓ ␓ ␔ ␕ ␍  op sommige browsers staat dit scheef   ₋₊
⁽⁴⁾³