Maeckes logo

<    1      2      3      4      5    >


Absolute waarde

De absolute waarde van een reëel getal is de grootte daarvan, en schrijf je als

|x|   of als   Abs (x)

 


Uitleg

De modulus geeft aan hoever het getal van nul af ligt. Er is dus geen teken of richting.

 


Voorbeeld 1

Je kunt | 2 − 7 | bereken als | −5 | en de afstand daarvan tot 0 is 5. Daarom krijg je

| 2 − 7 |  × 2 = 10

 


Voorbeeld 2

Elk reëel getal kan uitgedrukt worden als het product van zijn absolute waarde en zijn signum functie

x = |x| · sgn (x)

 


Voorbeeld 3

De absolute waarde is de norm

||x|| = |x|

op de één-dimensionale vectorruimten gevormd door de reële of complexe getallen.

 


Voorbeeld 4

De quaternion q = a + bi + cj + dk heeft een lengte van

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский