Maeckes logo

<    1    >


Actie

Een actie S is een wiskundige functionaal die aan elk mogelijk traject van een systeem een apart getal toekent.

 


Uitleg

De eenheid van actie is Joule-seconden.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文