Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12    >


Afgeleide van de logaritme

De eerste afgeleide van de natuurlijke logaritme is

 


Berekening

We beginnen met

Uit de definitie van de logaritme volgt

De kettingregel geeft

Door substitutie krijg je

zodat