Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9    >


Afgeleide van de sinus

De eerste afgeleide van de sinus is

 


Uitleg

We gaan uit van de functie

Substitutie in de definitie van de afgeleide geeft

We weten dat  en vinden

Dit is

Uitrekenen geeft

Splitsen levert dan

Tussen haakjes staat een limiet voor de cosinus met de waarde 1. Dat geeft

zodat