Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9    >


Afgeleide van de sinus

De eerste afgeleide van de sinus is

 


Uitleg

We gaan uit van de functie

Substitutie hiervan in de definitie van de afgeleide geeft

We passen de optelformule voor de sinus toe en krijgen

Verschuiven geeft

Buiten haakjes halen levert

Uit de eigenschappen van limieten volgt

Tussen haakjes staan twee trigonometrische limieten, die respectievelijk de waarde 0 en 1 hebben, dat levert

zodat