Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9    >


Afgeleide van de sinus

De eerste afgeleide van de sinus van een imaginair getal is

 


Uitleg

Substitutie in de sinus geeft

Differentiëren levert

Tussen haakjes staat de hyperbolische cosinus, zodat

 


Controle

We kennen de relatie sin (ix) = i sinh x en gaan dit differentiëren