Maeckes logo

<    1    >


Algemeenheden

Vaste regels (of stellingen) die niet bewezen kunnen worden heten algemeenheden. In het boek Elementen van Euclides zijn vijf algemeenheden beschreven.

 


Moderne tekst

De vijf algemeenheden zijn:

   1. Dingen die aan een ander ding gelijk zijn, zijn ook aan elkaar gelijk.
   2. Als men aan gelijke dingen gelijke dingen toevoegt, zijn de totalen ook gelijk.
   3. Als men van gelijke dingen gelijke dingen afneemt, zijn de resten ook gelijk.
   4. Dingen die met elkaar overeenkomen zijn gelijk.
   5. Het geheel is groter dan het deel.

 


Geschiedenis

De Griekse wiskundige Euclides stelde in 300 v.Chr. het invloedrijkste boek in de geschiedenis van de wiskunde Elementen samen. Het boek De negen hoofdstukken van de wiskundige kunst werd vanaf de 10de eeuw v.Chr. samengesteld door verschillende chinese wiskundigen.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский