Maeckes logo

<    1      2      3      4    >


Alfabet

Het Nederlandse alfabet heeft 26 letters.

 


Uitleg

In de Nederlandse taal wordt de lange ij als de 27e letter gezien. Op oude schrijfmachines was hier een extra toets voor. In de Europese spelling zou deze letter beter helemaal kunnen verdwijnen. Hetzelfde geldt voor de letters ë en ï, die niet echt noodzakelijk zijn.

Eigenlijk zijn de oe, eu en ui ook één letter. Je schrijft "Hindoe" en spreekt dit uit als "Hindu". Een "euro" kent iedereen, maar "uit" heeft een vreemde klank.

Het woord "nul" wordt in het meervoud "nullen", het woord "een" wordt dan "enen" en niet "eenen".

Het woord "tweeën" kun je net zo goed schrijven als "tweejen" en het woord "drieën" als "driejen". Je spreekt het ook zo uit. In plaats van "Israël" kun je net zo goed "Israel" schrijven. Kijk maar naar "Maeckes". Een "reëel getal" verandert in "reële getallen" als het er veel zijn.

Het woord "buiïg" kun je schrijven als "buijig" en daar staat dus geen lange ij in. We schrijven per slot van rekening ook "zonnig" en niet "zonig", terwijl het op de zon slaat en niet op de zonn.

Het woord "zo" schrijven we tegenwoordig met 1 o. Dat is jammer. Het woord "zee" schrijven we gelukkig nog steeds met 2 e-s. Het woord "jazzzangeres" schrijf je zelfs met 3 z-ten. Het woord "zeeeend" schrijf je met 4 e-s meestal als "zee-eend" ofschoon er geen onduidelijkheid is. Het woord "thee" ziet er wel leuk uit, maar waarom hier een h in staat weet ik niet, want "tee" gaat ook.

De ph wordt in "photo" meest vervangen door een f zodat het "foto" wordt. Dat geldt trouwens in de meeste talen.

De dt veroorzaakt altijd problemen. Kijk maar naar "jij wordt" en "word jij". Waarom zou "jij word" niet ook kunnen?

 


Nieuwe Europese spelling

Het zou een mooi voorbeeld zijn van de Europese identiteit als we volkomen overbodige regels uit de verschillende schrijftalen verwijderen. Dat hoeft niet in één keer te gebeuren, maar kan in een paar generaties plaatsvinden. Dan bestaan er gewoon meerdere schrijfwijzen naast elkaar.

Bij spellingsveranderingen werd in verleden alleen naar de eigen taal gekeken. Daardoor zijn de schrijfwijzen in de verschillende landen steeds verder van elkaar afgeweken. Vooral bij woorden die uit een andere taal werden overgenomen valt dit op. Het woord "cadeau" werd ineens geschreven als "kado".

 


Geschiedenis

In 1951 toonde de Amerikaanse wiskundige Claude Shannon aan dat het behandelen van spaties als de 27e letter van het alfabet de onzekerheid in de geschreven taal vermindert.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский