Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    >


Antilogaritme

Een antilogaritme is een exponentiële functie waarvan de exponent een logaritme is

e ln x = x

 


Uitleg

We gaan uit van de exponentiële functie

e n = x

en willen n uitrekenen. Daartoe moeten we een antwoord geven op de vraag: Tot welke macht moet ik het grondtal e verheffen, om x te krijgen? Het antwoord is

tot de macht   ln x

De schrijfwijze schrikt in het begin iedereen af. Laten we daar maar snel overheen stappen, en gewoon onthouden dat een logaritme de inverse van een exponentiële functie is.

 


Voorbeeld 1

Uit de definitie van de logaritme volgt dat je elk getal als een exponentiële functie kunt schrijven, dus ook

1 = eln 1

En omdat ln 1 = 0 krijg je

1 = eln 1 = e0 = 1

De nulde macht levert altijd de waarde 1 op.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский