Maeckes logo

<    1    >


Baryon

Een baryon is een subatomair deeltje dat bestaat uit drie quarks.

 


Uitleg

Omdat baryonen uit quarks bestaan zijn het hadronen. Baryonen hebben een halftallige spin en zijn dus fermionen.

F E R M I O N E N
H A D R O N E N
B a r y o n e n
p
proton

antiproton
n
neutron

antineutron
Λ
lambda
···

 


Geschiedenis

De naam "baryon" (Grieks: zwaargewicht) werd in 1953 bedacht door de Nederlandse natuurkundige Bram Pais.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский