Maeckes logo

<    1      2    >


Basis

Een basis wordt gebruikt in machtsfuncties, exponentiële functies, logaritmische functies en in getallenstelsels.

 


Voorbeeld 1

In een machtsfunctie verhef je de variabele basis x tot de vaste exponent n

f (x) = xn

 


Voorbeeld 2

In een exponentiële functie verhef je de vaste basis a tot de variabele exponent x

f (x) = ax

 


Voorbeeld 3

In een logaritmische functie heb je een vaste basis a en een variabele x

f (x) = loga x

Zo is bij de natuurlijke logaritme de basis e, wat je aangeeft met ln x of loge x.

 


Voorbeeld 4

In een positioneel talstelsel is de basis het aantal unieke cijfers, inclusief het cijfer nul, voor een positie. Zo is bij decimale getallen de basis 10. Bij binaire getallen is de basis 2.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский