Maeckes logo

<    1    >


Bewerkingsvolgorde

Wiskundige bewerkingen moet je in een vastgelegde volgorde uitvoeren, namelijk

Je rekenmachine werkt ook volgens deze regels.

 


Uitleg

De regels zijn door wiskundigen vastgelegd om verwarring te voorkomen. Ze hebben geen diepere betekenis, maar er is wel over nagedacht. En je moet je er aan houden, als je met de rest van de wereld mee wilt doen.

 


Voorbeeld 1

De regels dwingen een bepaalde syntax af, zoals bij

6 + 3 × 5  = 21

en het is dus niet

        

Soms heeft het voordelen als je haakjes gebruikt, al was het maar om de leesbaarheid, want bij

is alles duidelijk.

 


Voorbeeld 2

Bij de berekening van

moet je eerst machtsverheffen, en pas daarna de worteltrekken. Daarom is

        

dus ook helemaal fout. De haakjes moet je van binnen naar buiten oplossen, dus als

 


Voorbeeld 3

Berekeningen met complexe getallen hebben speciale regels

        

Omdat i 4 = 1 moet je dat invullen, want dan krijg je een rekenkundig getal waarvan je de wortel kunt nemen

Dit kun je ook met de absolute waarde schrijven als

maar de eenvoudigste oplossing blijft natuurlijk

 


Historie

Een verouderd ezelsbruggetje dat in Nederland gebruikt werd is de zin

"Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord"

Daar werd geleerd dat je eerst moet machtsverheffen, dan vermenigvuldigen, delen, worteltrekken, en pas daarna optellen en aftrekken. Er wordt hier niets gezegd over het gebruik van haakjes, die een speciale rol spelen.


Deutsch   English   Español   Français   中文