Maeckes logo

<    1    >


Boson

Bosonen zijn subatomaire deeltjes met een heeltallige spin, zoals 0, 1, 2 die vallen onder de Bose-Einstein statistiek.

 


Elementaire deeltjes

De bosonen uit het standaardmodel brengen drie fundamentele natuurkrachten over: de sterke kernkracht, de zwakke kernkracht en de elektromagnetische kracht. De zwaartekracht wordt buiten beschouwing gelaten.

B O S O N E N
IJ k b o s o n e n Scalar
boson
Tensor
boson
ɣ
foton
H
Higgs
G
graviton
g
gluon
Z
Z0 boson
W
W+ boson
W
W boson

 


Samengestelde deeltjes

Mesonen hebben een heeltallige spin en zijn dus bosonen. Zij bestaan uit quarks en behoren daarom tot de hadronen. Zij zijn gevoelig voor de sterke kracht en de zwakke kernkracht. Als ze een elektische lading hebben zijn ze ook gevoelig voor de elektromagnetische kracht.

B O S O N E N
H A D R O N E N
M e s o n e n
π+
pion
π
pion
π0
pion
K
kaon

K
negatief
kaon
KL
K-lang

KS
K-kort

···

 


Geschiedenis

De naam "boson" (Grieks: zwaar) komt van de Indiase natuurkundige Satyendra Nath Bose (1894 - 1974), die uitzonderlijke bijdragen aan de quantummechanica heeft geleverd.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский