Maeckes logo

<    1      2      3    >


Constante van Planck

De constante van Planck h is de fundamentele evenredigheidscoëfficiënt die discrete eigenschappen van deeltjes relateert aan continue eigenschappen van golven.

 


Uitleg

Per definitie bedraagt deze natuurkundige constante exact

Ze staat centraal in de quantummechanica. Het golf-deeltjes dualisme beschrijft dat materie zich gedraagt als een deeltje, maar onder bepaalde omstandigheden ook als golf.

 


Voorbeeld 1

De Planck-Einstein relatie beschrijft de foton energie E van dit massaloos deeltje als

E = h ν

daarin is

    h Constante van Planck
    ν Frequentie

 


Voorbeeld 2

De vergelijking van de Broglie beschrijft de golflengte λ van een deeltje met massa als

daarin is

    h Constante van Planck
    p Impuls

 


Geschiedenis

De naam van deze constante is een eerbetoon aan de Duitse natuurkundige Max Planck (1858 - 1947), die de letter h koos voor hilfe (help).


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский