Maeckes logo

<    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10    >


Complexe cosinus

De complexe cosinus schrijf je met complexe exponentiële functies als

 


Uitleg

In de reeks voor de complexe cosinus staan alleen even exponenten

Door omrekening met de imaginaire eenheid krijgen alle termen een plusteken

Na verdubbeling krijg je

Hieraan voegen we oneven exponenten toe en trekken die er meteen weer van af

Herschikken geeft

Tussen haakjes staan twee reeksen voor exponentiële functies en dus

zodat

 


Geschiedenis

Deze formule voor de cosinus werd door de Zwitserse wiskundige Leonhard Euler (1707 - 1783) beschreven.


Deutsch   English   Español   Français