Maeckes logo

<    1    >


Decimale breuk

Een decimale breuk is een rationaal getal dat kan worden uitgedrukt als een breuk waarvan de noemer een macht van tien is.

 


Uitleg

Meestal schrijf je dan geen breuk maar een rij cijfers achter de komma, zoals bij

of ook

 


Geschiedenis

In 1585 beschreef de Vlaamse wiskundige Simon Stevin in zijn boek De Thiende het rekenen met decimale breuken. Achter elk cijfer kwam in een cirkel de (negatieve) macht van 10 te staan die op dat cijfer van toepassing was. Het getal 18,4615 schreef men daarmee als


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский