Maeckes logo

<    1    >


Decoherentie

In de quantummechanica beschrijft decoherentie dat quantumtoestanden van een gesloten systeem door wisselwerking met de omgeving in slechts één meetbare toestand veranderen.

 


Uitleg

Decoherentie kan dus worden gezien als het verlies van informatie van een systeem aan de omgeving.

 


Geschiedenis

Het decoherentie concept werd rond 1970 geïntroduceerd door de Duitse natuurkundige Dieter Zeh.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский