Maeckes logo

<    1    >


Differentieerbaar

De functie f (x) is differentieerbaar in x = a als de afgeleide f ′(a) bestaat, waarbij . Deze voorwaarden zijn noodzakelijk en voldoende.

 


Uitleg

De afgeleide van f (x) is gedefinieerd als de beide limieten van links en van rechts naar het punt x = a

     en    

voor h > 0.

 


Voorbeeld 1

De laterale afgeleiden van de functie f (x) = |x| in x = 0 zijn

Deze functie is niet differentieerbaar op dit punt omdat de tangens van de raaklijnen vanaf links en vanaf rechts niet gelijk zijn.

 


Voorbeeld 2

Een eenzijdige functie kan twee verschillende resultaten opleveren

en

zodat deze functie niet differentieerbaar is in het punt x = 0.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский