Maeckes logo

<    1    >


Divergentie

Divergentie is een functie die een vectorveld F afbeeldt op een scalair veld, als

 


Uitleg

Het geeft de intensiteit aan waarmee een vectorveld zal gaan variëren. Bij een stroming geeft de divergentie voor elk punt aan of in dat punt iets toestroomt of wegstroomt.

 


Voorbeeld 1

De Maxwellvergelijking van de elektrische ladingsdichtheid is

waarin

    ∇⋅ Divergentie
    D Elektrische verplaatsing
    ρ Elektrische ladingsdichtheid

 


Deutsch   English   Español   Français   中文