Maeckes logo

<    1      2      3      4      5    >


Eenheidscirkel

De eenheidscirkel is de cirkel met straal 1, waarvan het middelpunt op de oorsprong (0, 0) ligt.

 


Uitleg

De cosinus van θ is per definitie de eerste coördinaat van het punt P (x, y) op deze cirkel en de sinus is de tweede coördinaat.

Zo kunnen stompe hoeken ook een sinus of cosinus hebben. De naam cosinus komt van complementaire sinus. Er zijn maar twee functies f (x) en (x) die voldoen aan de voorwaarden

en dat zijn de sinus en de cosinus, want

 


Voorbeeld 1

In de tekening kun je zien dat cos (0) = cos (2π) = 1 en cos (90°) = cos (½π) = 0 en cos (180°) = cos (π) = −1.

 


Voorbeeld 2

In de tekening kun je zien dat sin (0) = sin (π) = sin (2π) = 0 en sin (90°) = sin (½π) = 1.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский