Maeckes logo

<    1    >


Eenheidsinterval

Het eenheidsinterval is de verzameling van alle reële getallen die groter of gelijk aan 0 en kleiner of gelijk aan 1 zijn.

 


Uitleg

Dit gesloten interval [0,1] heeft dezelfde kardinaliteit als de verzameling van de reële getallen.

De Cantorverzameling is hier weer een deelverzameling van.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский