Maeckes logo

<    1    >


Elektromagnetische wisselwerking

De elektromagnetische wisselwerking is de kracht die elektrisch geladen deeltjes voelen door elektromagnetische velden.

 


Uitleg

Het is één van de 4 fundamentele natuurkrachten. De elektromagnetische kracht zorgt ervoor dat elektronen om de kernen van atomen draaien. Het boodschapperdeeltje van de kracht is het foton.

De speciale relativiteitstheorie beschrijft dat elektromagnetische straling geen medium nodig heeft.

 


Geschiedenis

De Deense natuurkundige Hans Christian Ørsted stelde in 1820 een samenhang tussen elektriciteit en magnetisme vast.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский