Maeckes logo

<    1      2      3      4    >


Exact 1

Een oneindige reeks kan een getal exact uitdrukken. Zo geldt voor de geometrische reeks

 


Uitleg

In een meetkundige rij ontstaat elk volgend element door zijn voorganger met een constante (de reden) te vermenigvuldigen. Als a het eerste element is van de rij en r de reden, dan ligt de gehele rij vast. Het begin is

Voor |r| < 1 kun je de som van deze geometrische reeks schrijven als

 


Voorbeeld 1

Van de oneindige reeks

schrijven we de termen als

zodat geldt

     en     

De som bereken je dan met

 


Русский