Maeckes logo

<    1      2      3    >


Factor 1

De factor 1 is het enige getal, waardoor een product niet beïnvloed wordt.

 


Uitleg

Elk getal dat je met 1 vermenigvuldigt blijft ongewijzigd. Daarom is de tafel van 1 zo makkelijk. Maar er zit nog meer achter verborgen. Zo betekent machtsverheffen eigenlijk "Vermenigvuldig de factor 1 zo vaak met het grondtal als de exponent hiervan aangeeft", dus

a3 = 1·a·a·a
a2 = 1·a·a
a1 = 1·a
a0 = 1

De nulde macht geeft aan dat de factor 1 nulmaal met het grondtal vermenigvuldigd wordt zodat als resultaat 1 over blijft. Deze schrijfwijze levert overigens ook 00 ≝ 1 en dat is mooi.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский