Maeckes logo

<    1    >


Fase

De fase van een periodiek verschijnsel op het tijdstip t is de relatieve positie ten opzichte van de periode sinds het begin van een nieuwe cyclus.

 


Uitleg

De fasehoek geeft de momentane situatie in de cyclus aan, met een grootte die cyclisch varieert, namelijk de fractie van de periode die is verstreken vanaf het moment dat overeenkomt met de toestand die als referentie is genomen.

We kunnen een cyclus weergeven in een cirkel van 360º, door te zeggen dat "fase" het verschil in graden is tussen een punt op deze cirkel en een referentiepunt; een rotatie van 360º is gelijk aan een cyclus.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский