Maeckes logo

<    1      2      3    >


Fermion

Fermionen zijn deeltjes met halftallige spin, zoals 1/2, 3/2, 5/2. Het uitsluitingsprincipe van Pauli stelt dat twee of meer identieke fermionen niet tegelijkertijd dezelfde quantumtoestand binnen een quantumsysteem kunnen innemen.

 


Elementaire deeltjes

De elementaire deeltjes quarks en leptonen zijn fermionen.

F E R M I O N E N
Q u a r k s
u
up
c
charm
t
top
d
down
s
strange
b
bottum
L e p t o n e n
e
elektron
µ
muon
τ
tau
νe
e neutrino
νµ
µ neutrino
ντ
τ neutrino

 


Samengestelde deeltjes

De samengestelde deeltjes baryonen zijn ook fermionen, want ze hebben een halftallige spin. Het zijn hadronen omdat ze bestaan uit quarks.

F E R M I O N E N
H A D R O N E N
B a r y o n e n
p
proton
n
neutron
···

 


Geschiedenis

De naam fermion komt van de Italiaanse natuurkundige Enrico Fermi (1901 - 1954), die werkte aan de quantummechanica.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский