Maeckes logo

<    1      2      3    >


Fibonacci getallen

De Fibonacci getallen vormen een rij, waarin elke term de som van de twee voorafgaande termen is

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

 


Uitleg

Processen van natuurlijke groei gaan vaak volgens deze reeks. Na de 0 en 1 is de verdere ontwikkeling

 0 + 1 = 1
     1 + 1 = 2
         1 + 2 = 3
             2 + 3 = 5
                 3 + 5 = 8
                     5 + 8 = 13
                         8 + 13 = 21
                             13 + 21 = 34
                                  21 + 34 = 55
                                       34 + 55 = 89
                                            55 + 89 = 144 

 


Extra informatie

Leonardo van Pisa (bekend onder de naam Fibonacci) ontwikkelde deze reeks na onderzoek van snel groeiende populaties in de dierenwereld. In China en India was de reeks al duizenden jaren lang bekend, en heeft daar dan ook een andere naam.

 


Deutsch   English   Español   Français   中文