Maeckes logo

<    1    >


Brouncker's formule voor pi

De waarde π = 3,1415… kun je berekenen met de kettingbreuk

 


Uitleg

We beginnen met de ontwikkeling van

Door substitutie van  in de formule van Euler krijg je

Daarom geldt

Substitutie van z = i in de kettingbreuk voor de logaritme geeft dan

en omdat i 2 = – 1 krijg je

 


Geschiedenis

In 1665 beschreef de Engelse wiskundige John Wallis In zijn boek Aritmetica infinitorum deze formule van William Brouncker.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский