Maeckes logo

<    1      2      3    >


Foton energie

De foton energie Efoton is de energie die een enkel foton bezit.

 


Uitleg

De Planck-Einstein relatie stelt, dat een foton zijn energie alleen kan afgeven als

Efoton = h ν

daarin is

    h Constante van Planck
    ν Frequentie

 


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский