Maeckes logo

<    1    >


Gebeurtenis

Elk punt in een ruimtetijd-diagram wordt een gebeurtenis genoemd.

 


Referentiekader in rust

Minkowski-diagrammen geven een illustratie van de eigenschappen van ruimte en tijd in de speciale relativiteitstheorie. Hierin wordt de afstand weergegeven op de horizontale as en de tijd op de verticale as.

Op de tijdas staat niet de tijd t, maar ct, waarbij c de lichtsnelheid is. Zo komt één seconde overeen met 299 792 458 m. Voor een lichtdeeltje dat de coördinatenoorsprong naar rechts passeert geldt x = ct, en maakt deze gele wereldlijn een hoek van 45°, omdat voor beide coördinatenassen dezelfde schaal is gekozen.

 


Referentiekaders in beweging

In de onderstaande tekening staan drie referentiekaders.

Het zwarte kader is in rust. Het donker blauwe beweegt met 40% van de lichtsnelheid, en het licht blauwe met 80%. Er treed een schaarachtige verandering op als de snelheid toeneemt.

 


Geschiedenis

Het Minkowski diagram werd in 1908 ontwikkeld door de Duitse wiskundige Hermann Minkowski.


Deutsch   English   Español   Français   中文   Русский